Usługi

Zapoznaj się ze wszystkimi usługami oferowanymi za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Jak możemy Ci pomóc?

Niniejsza strona internetowa umożliwia porównywanie produktów finansowych w kilku kategoriach. Niezbędne w tym celu jest określenie przez użytkownika jego priorytetów. Dopiero wtedy porównywanie ze sobą różnych rozwiązań nabiera sensu. Po dokonaniu wyboru skontaktuj się z instytucją finansową oferującą dany produkt, by złożyć wniosek lub zamówienie.

Niniejsza strona internetowa nie stanowi źródła jakichkolwiek porad finansowych, lecz pomaga użytkownikom jedynie w porównywaniu produktów podczas poszukiwania właściwego rozwiązania. Udzielane przez nas odpowiedzi na zadawane pytania o dodatkowe informacje również nie stanowią porady finansowej. W żaden sposób nie interweniujemy w odniesieniu do wniosków składanych przez użytkowników ani nie mamy dostępu do ich danych.

W przypadku jakichkolwiek pytań na temat produktów zalecamy bezpośredni kontakt z instytucją finansową oferującą dany produkt w celu uzyskania szczegółowych informacji i odpowiedzi na dodatkowe pytania.

Czy informujemy o wszystkich produktach?

Niniejsza strona nie zajmuje się porównywaniem każdego produktu finansowego, lecz ich dużej różnorodności. Porównujemy produkty oferowane przez instytucje finansowe, z którymi zawarliśmy porozumienie, jak również produkty, które uważamy za ważna na tyle, by wspomnieć o nich na niniejszej stronie.

Jak dokonywać porównania?

W celu rozpoczęcia porównywania produktów konieczne jest zdefiniowanie priorytetów użytkownika. Dopiero wtedy można rozpocząć porównywanie, wybierając żądaną kategorię. W każdej z nich przedstawiamy szereg różnych produktów, które mogą spełnić oczekiwania danego użytkownika. Kolejność prezentowanych wyników bazuje na wyszukiwanym haśle i popularności produktów, która jest mierzona głównie liczbą złożonych wniosków. Czasami na popularność produktów mają wpływ również nasze oceny lub komentarze klientów.

Na jakich zasadach otrzymujemy wynagrodzenie?

Jeśli użytkownik złoży wniosek o otwarcie rachunku za pośrednictwem naszej strony internetowej, wówczas otrzymamy wynagrodzenie od instytucji finansowej oferującej dany produkt. Najczęściej otrzymujemy wynagrodzenie na podstawie umów zawartych z takimi instytucjami. Zdarza się jednak, że otrzymujemy wynagrodzenie również od posiadaczy rachunków. Jest to możliwe tylko w tych dwóch przypadkach. Nie otrzymujemy wynagrodzenia za opracowywanie tekstów korzystnych dla danej instytucji finansowej. Teksty piszemy samodzielnie i w trosce o własną niezależność.

Jak dbamy o obiektywność informacji?

Staramy się zawrzeć porozumienia z jak największą liczbą instytucji finansowych. Nie koncentrujemy się na konkretnych podmiotach, dzięki czemu możemy publikować pełne i obiektywne informacje.

Dirk.folkers@netcapital.eu