Wyłączenie odpowiedzialności

Korzystając z niniejszej strony internetowej, użytkownik akceptuje warunki zrzeczenia się odpowiedzialności przez wybieramybanki.pl.

Odpowiedzialność

Strona nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i poprawność publikowanych na niej treści. W żadnym wypadku strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowości informacji na niej podanych lub ich braku.

Na podstawie informacji zawartych na niniejszej stronie nie mogą być wykonywane żadne prawa. Każdorazowo przed dokonaniem zakupu lub wyboru produktu należy zapoznać się z jego warunkami.

Linki do innych stron

Strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje podawane na innych stronach internetowych, które nie należą do spółki.

Szczegółowych informacji udziela:

Dirk.folkers@netcapital.eu